Új tanulók étkezési igénylése

Új tanulók étkezés igénybevétele


Leendő első osztályosok osztályba sorolása

1.A.

1.B.

Gratulálunk, a leendő pitypangos elsősöknek!


Beiratkozás menete és a letöltendő dokumentumok

A beiratkozás 2020. április 28 – tól május 15 napjáig lehetséges a KRÉTA felületen, online módon az alábbi linkre kattintva;
A két osztály azonos profillal indul.

A 2020-21-es tanévben 2 db első osztály indítására van lehetőség.

A Pitypang Iskola
körzeti feladatot ellátó általános iskola.

 
Gondviselői hozzáférést igényelve, már el is lehet kezdeni az adatok feltöltését. 
A szülők értesítése 2020. május 21-e után történik. 
 
             Üdvözlettel : Indráné Matolcsy Gabriella intézményvezető
                                                  0630/9841-324

Közép-Budai Tankerületi Központ Beiskolázás 2020

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Étkezésssel kapcsolatos fontos információ és kitöltendő dokumentumok: 

A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos új törvényi rendelkezés:

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat)
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát (Óvodai szakvélemény)
  • TAJ- kártyát,
  • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,
  • Kérjük szépen még a két szülő egyetértő nyilatkozatát az iskola választással kapcsolatban.
  • A beiratkozáskor kell nyilatkozni, hogy a gyermek etika vagy hit- és erkölcstant választ.

Szülői egyetértő nyilatkozat:

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletről 2019.

Etika/ hit- és erkölcstan nyilatkozat:

Etika Hit- és erkölcstan alap nyilatkozat

Egyházak tájékoztatói

Életvitelszerű tartózkodás:

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról 2019.

Egyéb indokokról:

Egyéb nyilatkozat

Gyermek étkeztetésével kapcsolatos információk, dokumentumok, és nyomtatványok az ISKOLAI ÉTKEZÉS menüben érhetőek el. Ezeket a dokumentumokat a gyermek sikeres felvételét követően kell beadni.


Beiratkozási Körzetek

Kedves Szülők!
A beiratkozáshoz közöljük a Pitypang Utcai Általános Iskola körzetéhez tartozó utcák jegyzékét.

034808 Pitypang Utcai általános Iskola
1025 Budapest, Pitypang u.17.

Közterület név Közterület típus Közterület oldal Páros -tól Páros -ig Páratlan -tól Páratlan -ig
BATYU UTCA teljes közterület        
CSALIT UTCA teljes közterület        
CSATÁRKA ÚT részletes 20 végig 13 végig
CSATÁRKA KÖZ teljes közterület        
CSEPPKŐ UTCA részletes 26 végig 19 végig
CSÍKSOMLYÓ UTCA teljes közterület        
FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚT részletes 32 végig 35 végig
GLÜCK FRIGYES ÚT teljes közterület        
GÖRGÉNYI ÚT teljes közterület        
LÁTÓHEGYI ÚT teljes közterület        
NAGYBÁNYAI ÚT részletes 38 végig 41 végig
NAPSUGÁR UTCA részletes 40 végig 51 végig
NAPVIRÁG UTCA teljes közterület        
PITYPANG UTCA részletes 2 végig 7 végig
RUTHÉN ÚT teljes közterület        
SZALAMANDRA ÚT teljes közterület        
SZALAMANDRA KÖZ teljes közterület        
SZIKLA UTCA teljes közterület        
SZIVARFA UTCA teljes közterület        
TÖRÖKVÉSZ ÚT részletes 84 végig 95 végig
UTAS UTCA teljes közterület        
VERECKE ÚT teljes közterület        
VERECKE LÉPCSŐ teljes közterület        
VERECKE KÖZ teljes közterület        
VIHORLÁT UTCA teljes közterület        
ZÖLDKERT ÚT teljes közterület        
ZÖLDKŐ UTCA teljes közterület        
ZÖLDLOMB UTCA teljes közterület        

 A II. kerületi áltaános iskolákra vonatkozó utcajegyzék


Beiratkozásra vonatkozó Kormányrendeletek:

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete alapján

Felvételi sorsolás beiratkozás során

24§ (6) Ha az általános iskola -a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

24§ (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Vezetőség