Kedves Szülők!

Kedves Szülők! A megváltozott helyzetre való tekintettel az elsős beiratkozásról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.

                             Tisztelettel : Iskolavezetőség

Iskolakóstolgatók a 2020-2021 tanévre

 • 2019. október 15. kedd 16.00
 • 2019. november 12. kedd 16.00
 • 2019. december 10. kedd 16.00
 • 2020. február 4. kedd 8.20 és 9.15,

   bemutató órák a két 4. osztályban

 Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.

A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos új törvényi rendelkezés:

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat)
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát (Óvodai szakvélemény)
 • TAJ- kártyát,
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,
 • Kérjük szépen még a két szülő egyetértő nyilatkozatát az iskola választással kapcsolatban.
 • A beiratkozáskor kell nyilatkozni, hogy a gyermek etika vagy hit- és erkölcstant választ.

Szülői egyetértő nyilatkozat:

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletről 2019.

Etika/ hit- és erkölcstan nyilatkozat:

Etika Hit- és erkölcstan alap nyilatkozat

Életvitelszerű tartózkodás:

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról 2019.

Egyéb indokokról:

Egyéb nyilatkozat

Gyermek étkeztetésével kapcsolatos információk, dokumentumok, és nyomtatványok az ISKOLAI ÉTKEZÉS menüben érhetőek el. Ezeket a dokumentumokat a gyermek sikeres felvételét követően kell beadni.

Beiratkozási Körzetek

Kedves Szülők!
A beiratkozáshoz közöljük a Pitypang Utcai Általános Iskola körzetéhez tartozó utcák jegyzékét.

034808 Pitypang Utcai általános Iskola
1025 Budapest, Pitypang u.17.

 • ZÖLDLOMB UTCA
 • ZÖLDKŐ UTCA
 • NAPSUGÁR UTCA  (páros oldal 40-végéig páratlan oldal 51-végéig
 • ZÖLDKERTI ÚT
 • VIHORLÁT UTCA
 • VERECKE ÚT
 • VERECKE LÉPCSŐ
 • VERECKE KÖZ
 • UTAS UTCA
 • TÖRÖKVÉSZ ÚT (páros oldal 84-végig páratlan oldal 95-végéig)
 • SZIVARFA UTCA
 • SZIKLA UTCA
 • SZALAMANDRA UTCA
 • SZALAMANDRA KÖZ
 • RUTHÉN ÚT
 • NAPVIRÁG UTCA
 • NAGYBÁNYAI ÚT (páros oldal 38-végéig páratlan oldal 41-végéig)
 • GÖRGÉNY ÚT
 • GLÜCK FRIGYES ÚT
 • FELSŐ ZÖLDMÁLI ÚT (páratlan oldal 25-végig páros oldal 32-végig)
 • CSÍKSOMLYÓ UTCA
 • CSEPPKŐ UTCA  (páratlan oldal 19-végig páros oldal 26-végig)
 • CSATÁRKA ÚT  (páros oldal 20-végéig páratlan oldal 13-végig)
 • CSATÁRKA KÖZ
 • CSALIT UTCA
 • BATYU UTCA
 • PITYPANG UTCA (páros oldal 2-végéig páratlan oldal 7-végéig)
 • LÁTÓHEGYI ÚT

 A II. kerületi áltaános iskolákra vonatkozó utcajegyzék

Beiratkozásra vonatkozó Kormányrendeletek:

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete alapján

Felvételi sorsolás beiratkozás során

24§ (6) Ha az általános iskola -a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

24§ (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

 

 Ebben a tanévben  is várjuk sok szeretettel az iskolakóstolgatókon az érdeklődő leendő elsősöket a 2019-2020. tanévre.

 

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Vezetőség