FELHIVAS_2024_jav-iskolai-beiratas

A leendő elsős tanítók bemutatkozása

Beiratkozási Körzetek

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete alapján

24§ (6) Ha az általános iskola -a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

Általános iskolai körzethatárok a 2023/2024-es tanévre

Beiratkozás lépései

Kedves Szülők!

A beiratkozás hivatalos időpontja április 18., és 19.
Az adatok feltöltését április 5-től kezdhetik meg a KRÉTA felületen keresztül.
Ideiglenesen regisztrálniuk kell a felületen, majd az alábbi útmutató alapján megadni a szükséges adatokat.

KRÉTA BEIRATKOZÁS ÚTMUTATÓ

A beiratkozás előtt kérjük a következő dokumentumokat feltölteni a kréta ügyintézés e-Ügyintézés szerint.

  • születési anyakönyvi kivonat,
  • a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • TAJ- kártyát,
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.
  • A két szülő egyetértő nyilatkozatát az iskola választással kapcsolatban.

Szülői egyetértő nyilatkozat:

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletről

Életvitelszerű tartózkodás:

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Egyéb indokokról:

Egyéb nyilatkozat

Hittan beiratkozás


24§ (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.


Étkeztetéssel kapcsolatos információkkal az ISKOLAI ÉTKEZÉS menűpontban szolgálunk.