Tisztelt Szülő!
Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére,
lemondására és számlázására a www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja.

Akik már az óvodai évek alatt, vagy korábbi iskolában az imenzában regisztráltak azoknak az imenza küld tájékoztatást az intézményi átjelentkezésekkel kapcsolatban.

Új jelentkezők esetében;
Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu oldalon az „ÚJ ÉTKEZŐK JELENTKEZÉSE AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE” adatlapot
szíveskedjen kitölteni. A beküldés után egy visszaigazoló email-t kap, ami még nem a regisztráció. A jelentkezés elfogadása után fogja megkapni
a regisztrációs linket tartalmazó e-mailt.
A beiratkozási felületen található „Hozzájáruló nyilatkozat” -ot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt
vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben részünkre eljuttatni (szekely.maria@vf2.hu).
Kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát a névjegyben szereplő Irodánk címére szíveskedjen
személyesen behozni, vagy postán feladni.
Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) – minden
tanévben kötelező újat kitölteni – a 8. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül; tartósan beteg vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek; nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap
kitöltésével egyidejűleg az iskola titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az iskola titkárságára, de az eredeti példányokat
legkésőbb a tanítás első napján le kell adni az iskolában.)
Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)
Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai, endokrinológia
vagy allergológiai szakvélemény). Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Az igazolást /diéta javaslat/ e-mailben kérjük eljuttatni a II. Kerületi
Városfejlesztő Zrt.-nek. Esetleges kérdései esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámainkon.
Együttműködését megköszönve, a gyermekeknek tartalmas nyári szünetet, és mindenkinek jó egészséget, valamint szerencsés
iskolakezdést kívánunk.
A hozzájáruló nyilatkozat és a 8.sz melléklet innen is letölthető és kinyomtatható:
https://www.bp2.imenza.hu/downloads/12/Hozzajarulo_nyilatkozat_nyomtatvany.doc
https://www.bp2.imenza.hu/downloads/12/8sz_melleklet.pdf
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
+36 1 491 0580
e-mail: etkeztetes@vf2.hu
Székely Mária
étkeztetési asszisztens
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
iroda: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
mobil: +36 20 421 7449
e-mail: szekely.maria@vf2.hu