Iskolánk Pedagógiai Programjában szerepel a Környezeti-és Egészségnevelési Program. Ennek megvalósítása környetetbarát – a természeti, technikai és társadalmi környezetet szerető, megbecsülő, óvó és gondozó – szemlélettel és tenni akarással lehetséges.

Végtelen sokat tehet az iskolánk azért, hogy az iskolafelhasználók – közvetlen partnerek – (tanulók, szülők, tanárok) jól érezzék magukat az intézményben (a tantermekben, az aulában, a folyosókon, az étkezőben, az iskolaudvaron), s a szűkebb és tágabb környezetünkben szervezett programjainkon testben és lélekben egyaránt gyarapodjanak. Tudjuk és érezzük, hogy a közösségünknek hatalmas nevelőereje van, a közös érték- és szokásrendszer, a közös tervezések és megvalósítások, a közös munkából és kikapcsolódásokból fakadó közös élmények egyaránt a közös célt szolgálják. Mindezek megvalósítását kívánja segíteni az Ökoiskola Programunk.

A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre az Ökoiskola Címet, melyet az iskolánk megpályázott és megkapott.

A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, rendszerszerűen és intézményesítetten foglalkoznak a környezettudatos  magatartásra neveléssel, és a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.

Az Ökoiskola Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ,  “A fenntarthatóságra oktatás”  2005-2015  évtizedének programjához. Pályázati rendszerének kimutatása az  ENSI – Iskolai Környezeti Kezdeményezések – nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történik.

Az Ökoiskola Cím birtokosaként iskolánk évente munkatervet állít össze, melyben az Ökoiskolák Kritériumrendszeréhez kapcsolódva jelöljük ki a feladatokat, határidőket, és a felelős személyeket. Iskolánk a három éven belül vállalt kritériumokat teljesítette. Ebben a tanévben újabb erőfeszítéseket teszünk, hogy ez a rangos Cím nálunk maradjon, és a környezeti nevelés terén továbbra is élenjárjunk!