Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az iskolai gyermekétkeztetés nyilvántartására, megrendelésére,

lemondására és számlázására a https://www.bp2.imenza.hu internetes oldalon elérhető iMenza online rendszert biztosítja.

A korábbi gyakorlat szerint a közétkeztetés megrendelése és a számlázás a tanévkezdést megelőzően leadott, étkeztetés igénybe

vételére tett (papír alapú) szándéknyilatkozat, valamint az iMenza rendszerhez történő hozzáférés biztosításához megadott (papír alapú) hozzájáruló nyilatkozat alapján történt.

A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a papír alapú nyilatkozatok helyett online felületen tesszük lehetővé a szolgáltatás

megrendelését és az ehhez szükséges regisztrációt.

Kérjük, hogy a www.bp2.imenza.hu oldalon az „ÚJ ÉTKEZŐK JELENTKEZÉSE AZ ÉTKEZTETÉSI RENDSZERBE” adatlapot

szíveskedjenek kitölteni. Általunk kezelt oviból-iskolába illetve iskolából – gimnáziumba jövő gyerekekre más vonatkozik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

A beiratkozási felületen található „Hozzájáruló nyilatkozat”-ot szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és annak elektronikus (beszkennelt

vagy lefotózott) példányát elektronikus levélben részünkre eljuttatni.

Kérjük, hogy a kitöltött hozzájáruló nyilatkozat eredeti aláírással ellátott példányát a névjegyben szereplő Irodánk címére szíveskedjen személyesen behozni vagy postán feladni.

Kedvezményre való jogosultság igénybevétele esetén a 8. sz. mellékletet a megfelelő igazolásokkal, határozatokkal (rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg, vagy fogyatékos; családjában három, vagy több gyermeket nevelnek;

nevelésbe vett) szíveskedjen az adatlap kitöltésével egyidejűleg az iskola titkárságára eljuttatni. (E-mail formájában is eljuttathatja az iskolája titkárságára, de az eredeti példányokat legkésőbb a tanítás első napján le kell adni az iskolában.)

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez)

Diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai ,endokrinológia vagy allergológiai szakvélemény) Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Az igazolást /diéta javaslat/ kérünk csatolni és e-mailben eljuttatni a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek. Esetleges kérdéseik esetén készséggel állnak rendelkezésükre munkatársaink az alábbi telefonszámainkon.

Együttműködésüket megköszönve, a gyermekeknek tartalmas nyári szünetet, és mindenkinek jó egészséget és szerencsés

iskolakezdést kívánunk:

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. – Étkeztetési Csoport

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

06-1-491-0580

E-mail: etkeztetes@vf2.hu

Székely Mária

étkeztetési asszisztens

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

iroda: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

mobil: 36/20/421-7449

email: szekely.maria@vf2.hu