Pitypang Iskola » Elnyertük az ÖKOISKOLA címet

Elnyertük az ÖKOISKOLA címet

Iskolánk Pedagógiai Programjában szerepel a Környezeti-és Egészségnevelési Program. Ennek megvalósítása környetetbarát - a természeti, technikai és társadalmi környezetet szerető, megbecsülő, óvó és gondozó – szemlélettel és tenni akarással lehetséges.

Végtelen sokat tehet az iskolánk azért, hogy az iskolafelhasználók – közvetlen partnerek – (tanulók, szülők, tanárok) jól érezzék magukat az intézményben (a tantermekben, az aulában, a folyosókon, az étkezőben, az iskolaudvaron), s a szűkebb és tágabb környezetünkben szervezett programjainkon testben és lélekben egyaránt gyarapodjanak. Tudjuk és érezzük, hogy a közösségünknek hatalmas nevelőereje van, a közös érték- és szokásrendszer, a közös tervezések és megvalósítások, a közös munkából és kikapcsolódásokból fakadó közös élmények egyaránt a közös célt szolgálják. Mindezek megvalósítását kívánja segíteni az Ökoiskola Programunk.

A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre az Ökoiskola Címet, melyet az iskolánk megpályázott és megkapott.

A Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, rendszerszerűen és intézményesítetten foglalkoznak a környezettudatos  magatartásra neveléssel, és a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.

Az Ökoiskola Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ,  “A fenntarthatóságra oktatás”  2005-2015  évtizedének programjához. Pályázati rendszerének kimutatása az  ENSI – Iskolai Környezeti Kezdeményezések – nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történik.

Az Ökoiskola Cím birtokosaként iskolánk évente munkatervet állít össze, melyben az Ökoiskolák Kritériumrendszeréhez kapcsolódva jelöljük ki a feladatokat, határidőket, és a felelős személyeket. Iskolánk a három éven belül vállalt kritériumokat teljesítette. Ebben a tanévben újabb erőfeszítéseket teszünk, hogy ez a rangos Cím nálunk maradjon, és a környezeti nevelés terén továbbra is élenjárjunk!

Pitypang Tél

Elérhetőségek

Iskolánk neve:
BUDAPEST II.KERÜLETI PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 1025 Budapest, Pitypang u. 17.
OM kód: 034 808
Telefon/Fax: 06 (1) 325-8827
Mobil: 06 (30) 984-1324 , 06 (20) 299 3252
E-mail: pitypang@pitypangiskola.sulinet.hu
E-ellenőrző linkje: https://pitypang.e-kreta.hu


Intézményvezető: Indráné Matolcsy Gabriella
Fogadóóra: hétfő, 15:00 - 16:00
Intézményvezető helyettes: Bárány Csilla
Fogadóóra: kedd, 15:00 - 16:00
Intézményvezető helyettes: Lajos Judit
Fogadóóra: szerda, 15:00 - 16:00
Iskolatitkár: Zöllner Andrea


FELHÍVÁS!!! BEIRATKOZÁS

Csengetési rend

0. óra 7:30 - 8:15
1. óra 8:20 - 9.05
2. óra 9:15 - 10:00
3. óra 10:10 - 10:55
4. óra 11:05 - 11:50
(ebéd -alsó tagozat)
5. óra 12:05 - 12:50
(ebéd -felső tagozat)
6. óra 13:00 - 13:45
7.óra 13:50 - 14:35

Faültetés

  •