NYÁRI ISKOLAI ÜGYELETI NAPOK 2022

június 29. 9.00-13.00.
július 13. 9.00-13.00.
július 27. 9.00-13.00.
augusztus 10. 9.00-13.00.
augusztus 24. 9.00-13.00.