Iskolánk a beadott pályázatával az eddigi munkája elismeréseként ismét 3 évre (2012-ig) elnyerte az Ökoiskola címet. Az ünnepélyes átadás 2009. június 6-án, szombaton volt.

Nemcsak az iskola alapdokumentumaiban jelenik meg összehangoltan a fenntarthatóságra nevelés, hanem a mindennapi iskolai gyakorlatban való megvalósítást az iskola szervezeti működése a legnagyobb mértékben támogatja. Folytatjuk az iskola közvetlen belső és külső környezetének környezettudatos alakítását. A lehetőségeinket kihasználva mindent megteszünk annak érdekében, hogy az iskola működése a lehető legkevésbé terhelje, sőt ahol lehet, gazdagítsa a környezetét. Arra törekszünk, hogy az iskola kommunikációs csatornái (honlapja, faliújságai, dekorációja, iskolaújságja, iskolarádiója) még jobban hirdessék és segítsék az iskolában folyó munkát. A belső és külső partnereinkkel az együttműködést a konkrét közös tevékenységekben realizáljuk. Nyitott iskola lévén programjaink a helyi közösség igényeihez illeszkednek. A bevált rendezvényeinkkel és projektjeinkkel az iskolai „pitypangos” hagyományokat, szokásokat tovább éltetjük. A partnereink elégedettségét rendszeresen mérjük, az ésszerű és jobbító szándékú javaslatokat az iskola hírnevének, sikerességének érdekében messzemenően figyelembe vesszük. Arra törekszünk, hogy továbbra is öröm legyen az esztétikus, vidám környezetben „pitypangosnak” lenni, szeressenek az iskolánkba járni a tanulók, a szülők és a tanárok is, ahol korszerű eszközökkel és módszerekkel folyik a nevelő-oktató munka.

Mit tehetünk „környezetbarát” Ökoiskolaként a környezetünk azon részéért, amely elsődlegesen körülveszi? Victor András szavaival élve: „…végtelen sokat tehet ….Például,  hogy „…a pedagógusok jól érezzék magukat az iskolában, s hogy virágozzék az alkotókedvük, azért hogy a tanulók testben-lélekben gyarapodjanak, s környezetüket szerető, óvó, gondozó – vagyis környezetbarát – felnőttekké váljanak.”

Ez a mi további feladatunk ….